Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/zubni_implantatycom/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/zubni_implantatycom/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Nedostatek kosti | Zubní implantáty

Zavolejte nám: +420 602 360 313

MUDr. Václav Kopecký

vedoucí lékař kliniky EsthetX

Co když mám pro zavedení implantátu nedostatek kosti?

To byl v minulosti veliký problém, a často implantáty nebylo možné použít. Řešením byly transplantace částí kosti na oslabenou čelist (například z pánve nebo z žeber) a až po zhojení byla možná implantace. Dnes už by si asi nikdo kvůli zubům odebírat kosti ze svého těla nenechal, ale naštěstí máme mnoho jiných materiálů a technik, jak chybějící objem kosti doplnit.

Pro ošetření a vyplnění extrakčních ran nebo k náhradě úbytku kostní hmoty máme k dispozici celou řadu materiálů, které souhrnně označujeme jako augmentační. AUGMENTACE obecně znamená „zvětšení objemu“, ale nejčastěji nám jde hlavně o zachování objemu kosti, usnadnění hojení extrakční rány nebo vybudování dostatečné výšky kosti pro zavedení implantátu.

Orientačně můžeme augmentační materiály rozdělit na „měkké“ výplně na bázi kolagenu, které stabilizují krevní sraženinu, a „pevné“ výplně na bázi hydroxyapatitu, které vyplní kostní defekt a vytvoří jakési “lešení“ pro podporu vrůstání kostních buněk.

Hojení rány je samozřejmě možné i bez augmentační výplně, je potřeba ale počítat s tím, že krevní sraženina se po několika dnech rozpadne, a celá rána se „propadne“ dovnitř, a hojení pak probíhá ode dna defektu (lze si to představit jako jámu, která se postupně zasypává, dokud se nezaplní). V průběhu hojení může dojít k poklesu horní úrovně kosti, takže při následném protetickém ošetření je pak zhotovená korunka o něco delší než ostatní zuby. I proto je vhodné kostní rány augmentovat, nebo co nejdříve ošetřit zubním implantátem.

KOLAGEN je vláknitá bílkovina, která tvoří základ všech pojivových tkání v našem těle. Aplikace kolagenu do extrakční rány pomáhá zastavit krvácení, a současně stabilizuje krevní sraženinu tak, aby bezpečně vyplnila celou ránu a umožnila vrůstání cévek, které propojí ránu s okolím.

Naopak brání nežádoucímu vrůstání granulačních tkání, které by hojení rány komplikovalo. Do infikovaných ran se používají kolagenové výplně s příměsí lokálních antibiotik, které účinně likvidují infekci, a v řadě případů pak není nutné celkové podání antibiotik. Kolagenová výplň se rozpadne během několika týdnů, a umožní výrazně rychlejší a bezbolestné hojení rány.

KOLAGENOVÉ MEMBRÁNY se používají tam, kde je potřeba zajistit hojení rány bezpečněji a po delší dobu. Bariérová membrána brání prorůstání rychle rostoucí vazivové tkáně do kosti, a poskytne kostním buňkám dostatek času pro bezpečné hojení kostního defektu.

Rovněž zajistí dostatečné zásobení novotvořené kosti kyslíkem, živinami a tělu důležitými vlastním růstovými faktory. Kolagenové membrány rovněž umožní bezproblémové přerůstání povrchového epitelu tam, kde není rána uzavřena (v místě vytrženého zubu), takže se rána hojí po celou dobu jako uzavřená, a nedochází k propadu tkání a vzniku nepříjemné „díry“ ve sliznici.

Kolagenové membrány se používají ke krytí kolagenových i hydroxyapatitových výplní, a dokáží ránu chránit po dobu několika měsíců (do úplného zhojení kosti).

HYDROXYAPATITOVÉ KOSTNÍ VÝPLNĚ jsou pevné výplně aplikované nejčastěji ve formě granulí. Jsou získávány speciální chemickou technologií z přísně vybíraných kostí skotu. Alternativou jsou výplně ze sloučeniny beta-trikalciumfosfátu, což je synteticky vyráběný materiál chemicky blízký minerální složce kosti.

Tyto pevné výplně se používají tam, kde je důležité trvalé zhojení kosti, a současně se nepředpokládá další zásah do kosti. Použití tohoto způsobu vybudování pevné kosti se nazývá Řízená kostní regenerace (GBR).

Hojení kostních defektů s těmito výplněmi trvá až půl roku, a proto je obvykle nutné jejich krytí kolagenovými membránami. Nejčastěji se využívají na doplnění chybějící kosti v místě čelistní dutiny, nebo k zakrytí implantátů, pokud někde nepřiléhají těsně ke kosti (například při okamžité implantaci, když je ihned po extrakci zaveden implantát do zubního lůžka). Řízené kostní regenerace se rovněž široce využívá v parodontologii.

TRANSPLANTACE VLASTNÍ KOSTI se v určité míře stále používá, protože nic není kvalitnějším materiálem pro doplnění kosti než právě vlastní kost. Už kvůli tomu ale neodebíráme pánevní kost nebo žebra (to patří velké chirurgii), ale malé části vlastní kosti z jiného místa v ústech během jednoho výkonu. Kost se odebírá buď v malých blocích a na místo určení se přišroubuje (jako když vám sešroubují zlomenou nohu), nebo se odebraná část rozemele na malé kousky a použije se jako drť, například k vyplnění prostoru kolem zavedeného implantátu. Pro úplnost také zmiňuji, že je možné použít i vyčištěnou kost z mrtvých dárců (z kostní banky). To ale řada zákazníků odmítá a proto tento typ kostní náhrady na naší klinice nepoužíváme.